Duyurular

YKS KAYIT DUYURUSU

YKS KAYIT İŞLEMLERİ

  Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen  öğrencilerimizin  kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı şekilde  yapılacaktır.

E-KAYIT:

 E-kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  Öğrenciler  PTT şubelerinden edinebileceği e-devlet şifresi ile  yukarıda yazılı    tarihler arasında Üniversitemize gelmeden https://www.turkiye.gov.tr/  adresinden kaydını online yaparak elektronik kayıt belgesini alabilecektir. E-kayıt yapan öğrencilerden  daha sonra herhangi bir belge istenmeyecektir.

Mezuniyeti e-devlet’te görünmemesi nedeniyle e-devlet sisteminden kayıt yapamayan  öğrenciler,  mezuniyet belgesi fotokopisi ile,

 Askerlik durumu nedeniyle e-devlet sisteminden kayıt yapamayan  erkek adayların bağlı bulunduğu Askerlik  Şubesinden alacakları “kayıt yapmasında sakınca yoktur” ibaresini içeren belge ve mezuniyet belgesi fotokopisi  ile birlikte ekteki formu doldurarak 3-4 Eylül 2020 tarihleri arasında   ogrenci@cumhuriyet.edu.tr adresine gönderdiklerinde üniversitemize gelmeden  kayıtları  yapılacaktır. Şahsen kayıt  yapılmayacaktır.

KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER :

           Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak öğrenciler 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yukarıda belirtilen  formu  ogrenci@cumhuriyet.edu.tr adresine gönderdiklerinde geçici  kayıtları yapılacaktır.  Bu öğrenciler mezun olduklarına ilişkin belgelerini  31  ARALIK 2020   tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. Bu durumda olup  geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları daha sonra yapılmayacaktır.

Süresi  içerisinde kayıt  yapmayan  öğrenciler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 

İKİNCİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN  ÖĞRENİM GİDERLERİ İKİ EŞİT TAKSİTTE ALINACAKTIR. ÖĞRENCİLER BİRİNCİ TAKSİTİ  5-9 EKİM  2020 TARİHLERİ ARASINDA ZİRAAT BANKALARININ ATM’LERİNDEN  OKUL NUMARALARI İLE YATIRACAKLARDIR.

KAYITLARLA İLGİLİ BİLGİ ALABİLECEĞİNİZ TELEFON: 0346 861 32 03