Emeği Geçenler

Emeği Geçenler

Dr. Öğretim Üyesi Hacı Bayram ZENGİN Yüksekokul Müdürü (2010-2016)

Dr. Öğretim Üyesi S. Alpagut ŞENEL Yüksekokul Müdürü (2016-2019)

Doç.Dr. Recep AKKAYA Yüksekokul Müdürü (2019-2020)

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ERGÜN (2020-...........)

Yunus YÜKSEK

   Yüksekokul Sekreteri (2010-2017)
Olcay YILDIRIM    Yüksekokul Sekreteri (2017-2018)
Murat ÖCALAN    Yüksekokul Sekreteri (2018-........)