İmranlı MYO Kamu Standartları Tablosu

İmranlı MYO Kamu Standartları Tablosu

/userfiles/imranlimyo/files/3627_imranli_meslek_yuksekokulu_kamu_hizmet_standartlari_tablosu915cd8c003190a844679eff2e59ef03f%20(2).doc{C}{C}

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ                  

İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ

(EN GEÇ)

ÖĞRENCİ İŞLERİ

1

Kesin Kayıt İşlemleri

1. Lise diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
2.12 adet 4.5x6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
4. Öğrenim gideri katkı payı dekontu
5. Üniversitemizi kazandığını gösteren ÖSYM sonuç belgesi internet çıktısı (2 adet)
6. T.C. vatandaşlık numarasını gösteren belge

7. Üniversitemiz tarafından ilan edilebilecek diğer ödemelerle ilgili dekont

8. Üniversite Web adresinden kaydın onaylanması

1 gün

2

Kayıt Yenileme İşlemleri

1. Eğitim-Öğretim dönemine ait akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitenin anlaşmalı bankasına yatırılan öğrenim gideri katkı payı dekontu.
2. Üniversite Web adresinde kayıt yenileme işleminin yapılması
3. Üniversite Web adresinden kaydın onaylanması

1 hafta

 

 

3

 

 

Yatay Geçiş İşlemleri

1. Başvuru için matbu dilekçenin doldurulması
2. Nüfus cüzdan fotokopisi
3. Öğrenci not dökümü
4. Disiplin cezası bulunup bulunmadığına ilişkin belge
5. ÖSYM sonuç belgesi onaylı örneği

1 ay

4

Ders Telafileri

1.İlgili öğretim elemanının telafi dersi yapma gerekçesini belirten dilekçe

2.Telafi dersi ile ilgili müdürlüğe sunulması gereken evraklar (bölüm tarafından yazılan yazılar)

1 hafta

5

Bölüm /  program açma ve kapama

1-Bölüm Başkanlığının program açma teklifi 

2-Program ders içerikleri

1 ay

6

Farabi / Erasmus öğrenci Değişim Programı Başvurusu

 

1.Başvuru Formu

2.Öğrenim protokolü

3.Öğrenci not belgesi

 

20 gün

7

Öğrenci İşleri İle İlgili Belgelerin Verilmesi

 

1. Belge Talep Formu

1 gün

8

Askerlik İşlemleri

1.Askerlik yükümlüsü öğrencilerin Ek-C2 belgelerinin bağlı oldukları şubelere bildirilmesi

1 gün

9

Disiplin Soruşturması İşlemleri

1. Soruşturma açılması için dilekçe
2. Soruşturmacı tayin edilmesi
3. Soruşturmacı raporu
4. Soruşturmacı raporuna göre kararın verilmesi

2 ay

10

Yaz Okulu

1.Katılım Dilekçesi

2.Ders ücretinin bankaya yatırılması

3.Öğrencilerin Üniversite Web adresinden ders kaydı yapmaları

1 gün

11

Geçici Mezuniyet Belgesi Başvuru İşlemleri

1. Dilekçe
2. İlişik Kesme Belgesi
3. Öğrenim gördüğü programın ders kredisini doldurmak
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5.Not Durum Belgesi
6. Öğrenci Kimlik Kartı

2 gün

12

İmza İşlemleri Tamamlanan Diplomaların Teslimi

1. Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı
2. Kişinin kendisi teslim almıyorsa, noterden alınacak vekâletnamenin aslı
3. Diploma defterine imza

10 dk.

13

Diploma Kaybı

1. Karakoldan kayıp tutanağı veya gazete ilanı
2. Dilekçe

1 ay

14

Burs Başvuru işlemleri

1. Öğrenci başvuru formu

2. Gelir durumunu gösterir belge

3. Not durum belgesi

4.Disiplin cezası olmadığına dair belge

5.Komisyon kararı

1 ay

15

Kayıt Silme İşlemleri

1. Öğrenci dilekçesi
2. Kimlik kartı

3..Yönetim kurulu kararı

1 hafta

 

16

 

Ders Muafiyet İşlemleri

1. Dilekçe
2. Not durum belgesi
3. Onaylı ders içerikleri

20 gün

17

Mazeret Sınavı İşlemleri

1. Dilekçe
2. Mazeretini belirten resmi belge

1 hafta

18

Sınav Değerlendirme Sonucuna İtiraz İşlemleri

1. Dilekçe

2 hafta

19

Kayıt Dondurma İşlemleri

1. Dilekçe
2. Mazeretini belirten resmi belge

15 gün

20

Staj işlemleri

1.Öğrenci staj başvuru formu ve staj dosyası

2.Nüfus cüzdan fotokopisi

1 gün

21

Kısmi Zamanlı Çalışma

 

1.Başvuru formu

 

10 gün

22

Öğrenci Toplulukları İle İlgili İşlemler

Dilekçe

15 gün

23

Öğrenci Temsilcisi Seçimi

 

1.Adaylık başvuru formu

 

20 gün

24

Tek Ders Sınavları

1.Dilekçe

2.Not durum belgesi

3.Yönetim Kurulu kararı

2 hafta

25

Harç İadesi

1.Dilekçe

2.Öğrenci kimlik fotokopisi

3.Banka dekontu

4.Öğrenciye ait iade yapılacak banka şube adı ve iban numarası

2 ay

26

Öğrenci Bilgilerinin Güncellenmesi

1.Dilekçe

1 gün

PERSONEL İŞLERİ

1

Personelin Göreve Başlama İşlemleri

1.Atama onayı ve göreve başlama yazısı

2.Aile durum bildirim formu                             

3.Mal bildirimi formu          

4.Banka hesap numarası     

5.Naklen atananlar için maaş nakil bildirimi                                        
6.İkametgah
7.Personel bilgi formu
8.Personelin nüfus cüzdan fotokopisi
9.Erkek personel için askerlik durum belgesi

1 gün

2

Terfi

1 Terfi ve intibak onay belgesi

1 gün

3

Personelin Görevden Ayrılış İşlemleri

1- Personelin işten ayrılış OLUR' u (Askere sevk, ücretsiz izin, ölüm raporu vb.)
2- Naklen ayrılan personelin maaş nakil bildirimi,                                                                                                                                                                             3-Emekli olan personelin emeklilik belgesi

5 gün

4

İsteğe Bağlı ve Malulen Emeklilik İşlemleri

1. Personelin emeklilik talep dilekçesi
2. Son altı ayda çekilmiş, 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf.
3. Nüfus cüzdanı örneği
4. Hizmet birleştirme evrakları
5. Hizmet borçlanması (Askerlik, ücretsiz  izin vb.)
6. Malulen emekliler için son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu
7. Fiili hizmeti var ise yaptığına dair belge
8. Son iki yıla ait şahıs emekli keseneği icmal bordrosu
9. Hizmet belgesi (Yardımcı Hizmetler Sınıfı için)
10. Mal bildirim beyannamesi
11. İlişik kesme belgesi
12. Kurum kimlik kartı
13. Var ise sivil savunma kartı

14.Sakatlıkları Nedeniyle (15) Yılda Emekliye Ayrılacaklar İçin Ayrıca;
Göreve girdikleri tarihte veya doğuştan sakat olduklarını gösterir raporların tasdikli bir sureti "askerlikten önce veya askerlikten verilmiş çürük sakat raporları v.b."
15- Çalışma gücünün en az %40 oranında yitirdiğini belirtir fotoğraflı tasdikli özürlü sağlık kurulu raporu

1 Ay

5

Yaş Haddinden ve Re' sen Emeklilik İşlemleri

1. İkametgah, hesabının bulunduğu Banka Şube adı ve ıban nosu
2. Son altı ayda çekilmiş, 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3. Nüfus cüzdan fotokopisi .

4. İlişik kesme belgesi ve mal bildirimi.                                                                                                                                                                                          4. Son iki yıla ait şahıs emeklilik keseneği icmal bordrosu

1 Ay

6

Vefat Halinde Emeklilik

1. Dul ve yetimlerin aylık taleplerine ilişkin dilekçe
2.Kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği
3.Vasiler tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış veraset ilamı
4. Vefat edenin ölüm belgesi   
5. Vefat edenin kurum kimlik kartı

1 Ay

7

Yıllık İzin

1. İzin formu

1 gün

8

Mazeret İzin İşlemleri

MEMURUN DOĞUM ÖNCESİ/DOĞUM SONRASI MAZERET İZNİ
1. Gebeliğin 32. haftasından sonra alınan çalışabileceğini gösterir doktor raporu,
2. Gebeliğin 37. haftasında alınan doğum öncesi doktor raporu.
3. Doğum raporu.
SÜT İZNİ
1. Doğum raporu
ERKEK MEMURA, KARISININ DOĞUM YAPMASI NEDENİYLE MAZERET İZNİ
1. Eşin Doğum raporu
YAKINLARININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE (EŞ,ÇOCUK, ANNE ,BABA, KARDEŞ)
1. Memurun talebi ,Ölüm Raporu
MEMURUN EVLENMESİ VE MAZERETİ NEDENİYLE VERİLEN MAZERET İZNİ

1. Memurun talebi
1. Mazereti belirtir dilekçe

1 gün

9

Hastalık izinleri

1.İlgilinin almış olduğu sağlık raporu

1 gün

10

Ücretsiz İzinler

DOĞUM NEDENİYLE
1. Dilekçe,
2. Doğum raporu.
EŞ NEDENİYLE
1. Dilekçe                                                                                                                                                                                                          2. Eşin Mazeretini gösteren belge
ASKERLİK NEDENİYLE
1. Dilekçe                                                                                                                                                                                                         2.Askere sevk belgesi
YAKININ HASTALIĞI NEDENİYLE
1. Dilekçe
2. Yakının hastalığını gösterir sağlık raporu
10 YIL KAMU HİZMETİ NEDENİYLE
1. Dilekçe
AİLE HEKİMLİĞİ NEDENİYLE
1. Dilekçe                                                                                                                                                                                                            SENDİKA GÖREVİ NEDENİYLE                                                                                                                                                                          1.Dilekçe                                                                                                                                                                                             2.Sendikanın talep yazısı

 10  gün

11

Müstafi İşlemleri

1.Tutanak (personelin 10 gün izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğine dair birim amirinin her gün için hazırladığı imzalı tutanaklar)

2 hafta

12

İstifa İşlemleri

1. Dilekçe
2. İlişik kesme belgesi
3. Mal beyannamesi
4. Kurum kimlik kartı

20 gün

13

4/b Sözleşme Feshi işlemleri

1.Dilekçe

10 gün

14

Askere Sevk Tehiri İşlemleri

1. Dilekçe
2. Askerlik durum belgesi

20 gün

15

Hizmet Birleştirme İşlemleri

1. Dilekçe

2. Sözleşmeli statüde teknik, sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumları ve sürelerini gös.hiz.bel.                                                                                                                                                                   

20 gün

16

Hizmet Borçlanması İşlemleri

1. Dilekçe
2. Hizmet borçlanmasına esas olan belgeler (doğum raporu, askerlik terhis belgesi, yurtdışı hizmetlerini gösterir belge, yurtdışında öğrenim görülmüş ise başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir onaylı belgenin Türkçe tercümesi, YÖK’den diploma denklik belgesi,
3. Söz konusu hizmetlere ait ayrılış ve başlayış tarihleri

20 gün

17

Akademik ve İdari Personelin Sicil İşlemleri

1-.Sicil raporları formu (fotoğraflı)

10 gün

18

Öğrenim Değişikliği

1. Dilekçe
2. Öğrenim Belgesi

1 hafta

19

İdari Personelin Görevde Yükselme İşlemleri

1.Talep Formu

10 gün

20

Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (süre uzatma) Talepleri

1- Personelin talep dilekçesi
2- Personelin, eşinin ve çocuklarının nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Personelin, eşinin ve çocuklarının son üç ayda çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğrafı

10 gün

21

Kadro değişikliği

1- Kadro talep listesi

10 gün

22

Görev belgesi isteği

1- Dilekçe.

1 saat

23

Hizmet Belgesi isteği

1. Dilekçe

10 gün

24

Personelin Medeni Durum, Soyadı Değişiklik İşlemleri

1. Dilekçe
2. Evlilik cüzdan fotokopisi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Kendi isteği ile Adı ve Soyadı değişikliğine dair mahkeme kararı.
5. Boşanma ilanı

1 gün

25

Akademik Personelin Görev Süresi Uzatma (Yeniden Atama)

1-Görev uzatma talep formu

2-Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
 

15 gün

26

İdari Göreve Vekâlet Veya Maaşlı Vekâlet

1-Vekâlet teklifi

15 gün

27

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atama

1.Dilekçe, Özgeçmiş, Fotoğraf, Diploma ve Transkript

2- Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti

3. Ales Sonuç Belgesi, Hizmet Belgesi, Savcılık Belgesi, Sağlık Raporu, Mal Bildirim

1 ay

28

Yurt Dışı ve Yurt İçi Geçici Görevlendirme

1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
2. Davet mektubu ve tercümesi (Yurt dışı ise)
3. Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
4. Ön Rapor (Yurtdışı için)

15 gün

29

Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirilmesi

1.Görevlendirme talep yazısı

2.Yönetim Kurulu kararı

20 gün

30

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

1. Dilekçe
2. Mezuniyet Belgesi

3.Özgeçmiş

4.Nüfus cüzdan fotokopisi

5.Banka hesap no                  

6.İlgili birimden uygun görüş yazısı

1 ay

31

Sivil Savunma İşlemleri


1.24 saat çalışma planı

2.Sefer görev emirleri

3.Yangın ve sabotajlara karşı korunma planları

 

10 gün

 

32

Soruşturma İşlemleri

1.Tutanak

2.Şikâyet Dilekçesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 ay

33

Mal Bildirim Beyanı

1-Mal Bildirim Beyannamesi

1 gün

34

Sendikal Faaliyetler

1. Sendikaya üye olanlar için sendika üyelik formu
2. Sendikadan istifa edenler için çekilme formu
3.Sendika sorumlularının yazışmaları

10 gün

35

Bilgi Edinme

1.İlgilinin başvuru formu

10 gün

36

Üniversite Kimlik Kartı İşlemleri

1.Kimlik kartı başvuru formu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

15 gün

37

Yönetim Kurulu Kararları

1.Gündem Dosyasının Oluşturulması

2.Toplantıya Davet Yazısı

3.Toplantı Kararlarının Yazılması ve Dağıtımı

1 gün

MALİ İŞLER

1

Doğum Yardımı

1.Doğum raporu

2-Banka hesabını belirten dilekçe
3. Ödeme emri

1 gün

2

Ölüm Yardımı

1.Defin Belgesi

2-Banka hesabını belirten dilekçe

3. Ödeme emri

1 gün

3

Mesai (Fazla Çalışma Karşılığı) Ücretleri

1-Mesai çizelgesi
2-Bordro

3-Ödeme emri

3 gün

4

Net Maaş Durumunun Belgelenmesi

1.İlgilinin Talebi

1 saat

5

Maaş Ödemeleri

1.Özlük hakları ödemeleri

2.Varsa kıdem, derece, terfi, personel bildirimi, asgari geçim indirimi ve kesinti girişleri

 

5 gün

6

Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Gönderme

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Gönderilecek TXT Dosyası

1 gün

7

Ek Ders Ücreti Ödemeleri

1.Öğretim elemanı ders yükü bildirim formu ve ders dağılım çizelgesi
2.Görevlendirme onayları
3.Puantaj
4.Bordro
5.Ödeme Emri

5 gün

8

2547/31.maddeye göre görevlendirilen Yarı Zamanlı Öğretim Görevlilerinin SGK primleri

1.Tahakkuk Fişi

2.Aylık prim belgeleri,
3.Sigorta Hizmet Listesi (Eksik Gün Bildirimi)

 

2 gün

9

Yurt İçi Geçici Görevlendirme Yolluk Ödemeleri

1. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı,
2. Görevlendirme onayı,
3. Banka hesabını belirten dilekçe.
4. Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi,
5. Harcama talimatı
6. Ödeme emri belgesi

5 gün

10

Yurt Dışına Geçici Görevlendirme Yolluk Ödemeleri

1.Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı,
2. Görevlendirme onayı,
3. Banka hesabını belirten dilekçe
4. Gidiş-dönüş bileti
5. Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi,
6. Harcama talimatı
7. Vizeli Pasaport Ön yüzü fotokopisi
8. Ödeme emri belgesi

5 gün

11

Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri

1. Dilekçe,
2. Banka hesabını belirten dilekçe
3. Atama emri
4. Harcama talimatı,
5. Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi,
6. Ödeme emri belgesi

5 gün

12

Doğrudan Temin (Satın Alma)

1.Talep yazılarının ve teknik şartnamelerin hazırlanması

2.Onay belgesi

3.Proforma fatura

4.Piyasa fiyat araştırma tutanağı

5.Düzenlenmesi gerekli görülmüşse sözleşme veya teknik rapor

6.Fatura

7.Muayene kabul komisyon tutanağı

8.Mal ve malzeme alımlarında taşınır işlem fişi

9.Ödeme emri belgesi

10 gün

13

Bakım Onarım Hizmet Bedellerinin Ödenmesi

1. Keşif özetleri ve yaklaşık maliyet cetveli,
2. Hizmet işleri hak ediş raporu

3. Proforma fatura
4. Onay belgesi,
5. Piyasa araştırma tutanağı,
6. Mal alım kabul tutanağı,
7.Teknik rapor

8. Fatura,  
9. Ödeme emri,

10 gün

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ

1

Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi (Giriş)

1. Fatura
2. Muayene kabul komisyon tutanağı
3. Devir, hibe, bağış yolu ile alma veya değer artışı bilgilerini içeren belge

 

1 gün

2

Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi (Çıkış)

1.Tüketim suretiyle çıkış: taşınır istek belgesi düzenlenir

2.Kullanım suretiyle çıkış: zimmet fişi düzenlenir

3.Devir suretiyle çıkış: taşınır işlem fişi düzenlenir

4.Satış suretiyle çıkış: taşınır işlem fişi düzenlenir

5.Hurdaya ayırma ile çıkış: komisyon oluşturulur ve kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı düz.

6.Kullanılmaz hale gelme: kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı hazırlanır

 

1 gün

3

Demirbaş Malzeme Teslimi

 

1.Dayanıklı taşınır istek belgesi
2. Zimmet Fişi

1 gün

4

Demirbaş Zimmet Düşümü

1.Bölüm ve birimlerin malzeme düşüm ve hurdaya ayırma istek yazısı

 

1 gün

5

Taşınır Yönetim Hesabı

1.Sayım tutanakları

2.Taşınır sayım ve döküm cetveli

3.Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli

4.Yılsonu itibariyle düzenlenen en son taşınır işlem fişini gösteren tutanak

 

 

15 gün

YAZI İŞLERİ

1

Gelen evrak

 

1.Gelen evrakları konusuna göre kayda almak, havale edilen yazıların ilgili birim ve kişilere teslimatını sağlamak.

 

Aynı Gün

2

Giden evrak

1.Giden evraklara kayıt numarası vermek ve posta işlemlerini yapmak.

Aynı Gün

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

Yüksekokul Sekreterliği

İkinci Müracaat Yeri

Yüksekokul Müdürlüğü

İsim

Murat ÖCALAN

İsim

Doç.Dr.Recep AKKAYA

Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Unvan

Yüksekokul Müdürü

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı MYO

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı MYO

Tel.

0 346 861 32 03

Tel.

0 346 861 32 03

Faks

0 346 861 24 73

Faks

0 346 861 24 73

e-Posta

mocalan@cumhuriyet.edu.tr

e-Posta

rakkaya@cumhuriyet.edu.tr