İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölümü

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ
 
AMACI
Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisliğin bir alt kademesinde mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tün iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte “ İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI
 Sanayinin tüm iş kollarında ki kurum, kuruluş ve işletmelerde.
 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Mezunları çalışma hayatında çalışılan organizasyonun büyüklüğü, görev yaptığı sektör, üretim koşulları gibi özelliklere göre aşağıda belirlenen yetki ve sorumluluklardan bir kısmının yada tamamını kullanmaktadırlar.
İş yeri çalışma yönetiminin güvenliği
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kayıt,dosyalama,izleme yönetimi
İş kazaları ve işe bağlı hastalıkların yol açtığı can, mal ve iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi,
Üretimin her aşamasının yüksek verimlilik ve güvenlik gözetilerek iş ve işçi sağlığı kurallarına göre düzenlenmesi
Çalışma ortamında sağlığı tehdit eden her türlü koşulun belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik önlemlerin alınmasını sağlayacak organizasyonların oluşturulması,
Çalışma ortamının işçi sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından çalışanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesi,
Tüm çalışanların yaptıkları iş ve çalışma koşullarına uygun sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve bu konuda sürekli bilgilendirilmelerinin ve eğitilmelerinin sağlanması,
Çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ergonomik ve psikolojik stres yapıcıların ve bunların çalışanlar üstündeki etkilerinin belirlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanarak uygulanması,
Çalışanın kişisel sağlık durumu nedeniyle çalışma ortamında alınması gereken ek önlemlerin ve düzenlemelerin belirlenmesi ve uygulanması,
 
MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA DURUMLARI
 Mezun olan öğrencilerimiz büyük bir bölümü özel sektörde ( sanayinin tüm iş kollarındaki kurum ve kuruluşlar) çalışmaktadırlar.