İşletme Yönetimi Bölümü

İşletme Yönetimi Bölümü

İşletme Yönetimi Programı

Tanıtım

PROGRAMIN AMACI

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek, işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış,      alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.

İşletme Yönetimi Programından Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebileceği Sektörler ve İş Türleri;

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkânlarından bazıları ise şunlardır;

·         Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,

·         Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,

·         Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,

·         Yatırım ve finans kurumlarında,

·         Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI

İşletme Yönetimi Programı, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her sektörde ve çeşitli konumlarda iş bulabilme imkânına sahiptirler.