Duyurular

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları

Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bütünleme sınavları 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecektir.

Bütünleme sınav programı öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimize https://ekampus.cumhuriyet.edu.tr adresinde ilan edilmiştir.

Not: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Madde 38 – (2) bendine göre bütünleme sınavında mazeret sınavı yapılmayacaktır.