Kimya Teknolojisi Programı

Tanıtım

Programın Seviyesi: Önlisans
Programın Süresi: 2 yıl
Programın Amacı: Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programda, matematik, kimyanın temelleri, kimya teknolojisine giriş, kimyasal işlemler, teknik resim, teknik proje, ölçü aletleri, istihdam projeleri gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Ayrıca, ülkemiz ve piyasa koşullarının ihtiyaç duyduğu, kimya alanında yetişmiş kalifiye eleman açığını gidermek amacıyla kurulmuştur. Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler "Kimya Teknikeri" unvanını almaya hak kazanırlar.
Programa  Kabul Koşulları
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında aşağıdaki alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, öğrenciler bu programa YGS-2 ile alınmaktadırlar. 

  • Kimya
  • Kimya Teknolojisi
  • Boya Teknolojisi
  • Endüstriyel Boya ve Dekorasyon
  • Endüstriyel Boyacılık
  • Lastik Teknolojisi
  • Plastik Teknolojisi, Plastik İşleme
  • Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği
  • Sınai Boya
  • Petrokimya

Programın Kazanımları
Bir kimya teknikerinin ana görev ve sorumluluğu endüstrilerin çalışmaları sırasında kimyager ve kimya mühendislerine yardım etmektir. Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuvarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.
Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar. Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular, Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur. İşletme raporu tutar.

Programın İstihdam Alanları
Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Bu alanlar;
Lastik ve kauçuk fabrikaları, Çimento fabrikaları, Kâğıt fabrikaları, Şeker fabrikaları, Boya fabrikaları, Gıda sektörü, İlaç sektörü, Gübre fabrikaları, Toprak sektörü, Kozmetik ve temizlik sektörü, Enerji sektörü, Petrol sektörü, Otomotiv fabrikaları, Metal sektörü, Deri sektörü, Tersaneler, Tekstil sektörü, Petrokimya, Sağlık sektörü, Maden sektörü, İnşaat sektörü vb. gibi birçok özel sektörde iş imkânı bulabilir.
Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. 

Dikey Geçiş Koşulları
Ön Lisans eğitimini tamamlayan mezunlar, ÖSYM'nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı)'ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, Üniversitelerin Kimya, Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Bölüm Başkanı

Akademik Kadro

Bağlantılar

İletişim

Telefon

0 346 861 3203

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Kampusu

E - Posta

imranli@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 861 2473