İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Tanıtım

Programın Seviyesi: Önlisans
Programın Süresi: 2 yıl
Programın Amacı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri" yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.
Programa Kabul Koşulları
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının “Sağlık Bölümü” mezun olanlar “İş Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanların/olacakların ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS2” puanı almaları halinde puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir.
Aşağıda belirtilen meslek lisesi bölümlerinden mezun olan öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği Programına sınavsız geçiş hakkına sahiptirler.
Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Elektrik, İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Kimya, Kimya Teknolojisi, Makine, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel), Otomotiv Teknolojisi, Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Programın Kazanımları
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alarak, iş ve işçi güvenliğini koruyacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır. Bunun yanında program mezunları şu konular hakkında yeterlilik kazanacaklardır:

 • İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma
 • İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
 • İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
 • İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma
 • Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma
 • İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma
 • İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma
 • İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme
 • Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapma
 • İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme
 • Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama
 • Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmektir.

Programın İstihdam Alanları
Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. İstatistiklere göre ülkemiz için 12000 civarında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü önlisans Programı mezunu olan öğrenciler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol alacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almıştır. Buna göre en az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süren ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur. Bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. 50 kişinin altındaki küçük işletmeler için ise iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetlerini dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir. Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, apartmanlarda kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkanına sahiptirler. Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.

Dikey Geçiş İmkanları
Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • İşletme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

Bağlantılar

İletişim

Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Meslek Yüksekokulu 25 Ekim 2010 tarihinde İşletme Yönetimi  ile 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. 

 

 ULAŞIM

Ulaşım olarak  Sivas - Erzincan Karayolu Üzerinde Sivas'a  105 Km uzaklıktadır.

 

İLETİŞİM

Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Meslek Yüksekokulu

İmranlı / SİVAS

Tel  :  0 – 346 – 861 32 03

Faks:0 - 346 - 861 24 73

e-mail : imranli@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 861 3203

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Kampusu

E - Posta

imranli@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 861 2473