İç Kontrol

İç Kontrol

MİSYON

Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik düşünce yeteneğine sahip, eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş, kendisinin farkında olan mutlu bireyleri yetiştiren,

Araştıran, bilgi edinme yöntemlerini öğrenerek bunu toplumsal faydaya dönüştürebilen, etik değerlere sahip, evrensel kültürleri özümsemiş dünya vatandaşı bireyler yetiştiren,

Özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan,

Öğrenci odaklı, evrensel gelişim ve değişimleri eğitim sistemine yansıtabilen, çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim veren,

Sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutarak, toplum gereksinimlerine yanıt veren etkinliklerde bulunan,

Çağdaş, yenilikçi, birbirine saygılı, öğrencilerle iletişimi güçlü, toplumsal sorunlara duyarlı, ekip ruhuna sahip, çalışanların memnuniyetini gözeten bir bilim yuvası olmak.

 

.

VİZYON


Yüksekokulumuzun vizyonu; akademik özgürlüklere sahip çıkarak, öğrencilerini, düşüncelerin hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadığı bir ortamda eğitmektir. Bilimsel metoda dayalı bilgi değişimi yoluyla, evrensel değerlere dayalı yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu gelişimi teşvik edecek akademik bir ortam yaratmayı ve toplumun aydınlanmasında lider rolü üstlenmeyi hedeflemektedir.

  1 Gelen Evrak İş Akış Şeması
  2 Giden Evrak İş Akış Şeması
  3 Arşiv İş Akış Şeması
  4 Bimer Bilgi Edinme İş Akış Şeması
  5 Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Şeması
  6 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
  7 Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
  8 İşe Başlamada Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması
  9 İşten Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması
  10 Mazeret İzni İş Akış Şeması
  11 Mal Bildirimi İş Akış Şeması
  12 Müdür.Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Onayı İş Akış Şeması
  13 Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
  14 Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması
  15 Araştırma Görevlisi Alımında Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci İş Akış Şeması
  16 Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması
  17 DMO Alımları İş Akış Şeması
  18 Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması
  19 Ek Ders Formlarının Hazırlanması İş Akış Şeması
  20 İdari Mali İşler.Mutemet.Ayniyat İş Akış Şeması
  21 Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
  22 Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemler İş Akış Şeması
  23 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
  24 Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
  25 Sayıştay Kararlarını İzleme İş Akış Şeması
  26 Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması
  27 Taşınır Giriş İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması
  28 Taşınır Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması
  29 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama Demirbaş İş Akış Şeması
  30 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama Tüketim İş Akış Şeması
  31 Telefon Faturaları Ödeme İş Akış Şeması
  32 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
  33 Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Şeması
  34 Başarı Notları İlanı İş Akış Şeması
  35 Ders Telafisi İş Akış Şeması
  36 Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması
  37 Öğrenci Burs İş Akış Şeması
  38 Öğrenci Danışman Değişimi İş Akış Şeması
  39 Öğrenci Danışmanlık İş Akış Şeması
  40 Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
  41 Öğrenci İşleri İş Akış Şeması
  42 Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması
  43 Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akış Şeması
  44 Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması
  45 Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması
  46 Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması
  47 Öğrenci Ders Değiştirme İş Akış Şeması
  48 Ders Muafiyeti İş Akış Şeması
  49 Öğrenci Yatay Geçiş İş Akış Şeması
  50 Öğrenci Temsilcisi Seçim İş Akış Şeması